Screentryck - en tryckmetod med anor

Trycktekniken bygger på att färg, med hjälp av en rakel, pressas genom en tunn silkes-, eller polyesterväv som är fastspänd i en ram. Schabloner täcker de partier av väven som inte ska släppa igenom färg till materialet under ramen. I professionella screentryckerier skapas schablonerna digitalt, och beroende på vävens täthet och schablonens exakthet kan mycket hög tryckkvalitet uppnås. Vi screentrycker i Växjö och Ljugby med omnejd

 

Vi screentrycker även på textil

OK