Screentryck - en tryckmetod med anor

Trycktekniken bygger på att färg, med hjälp av en rakel, pressas genom en tunn silkes-, eller polyesterväv som är fastspänd i en ram.

Schabloner täcker de partier av väven som inte ska släppa igenom färg till materialet under ramen.

 

I professionella screentryckerier skapas schablonerna digitalt, och beroende på vävens täthet och schablonens exakthet kan mycket hög tryckkvalitet uppnås.

Vi screentrycker i Växjö och Ljungby med omnejd

Dekaler

Textil

OK